Dienstverlening

CADpeople™ beschikt over specialisten binnen de volgende disciplines:
Civiele techniekBouwkundeWerktuigbouwkundeOndergrondse InfraVerkeerstechniekTelecommunicatieOverheid en NutsInstallatietechniek

Civiele techniek

CADpeople™ heeft projecten binnen het vakgebied Civiele Techniek. Onze opdrachtgevers in de civiele techniek zijn bijvoorbeeld:

 • aannemers
 • ingenieurs- en adviesbureaus
 • (rijks)overheden

De vraag vanuit onze opdrachtgevers betreft functies voor de gehele duur van een project, voor een vast dienstverband, evenals korte termijn onderdelen van opdrachten. CADpeople™ bemiddelt voor deze opdrachtgevers in een groot aantal functies waaronder die van Tekenaar/Ontwerper, Constructeur, Uitvoerder, Coördinator, Landmeter, Werkvoorbereider, Toezichthouder, (assistent) Projectleider, Landschapsarchitect en Cultuurtechnisch Medewerker.

Bouwkunde

CADpeople™ heeft projecten en specialisten binnen het vakgebied Bouwkunde. Het vakgebied Bouwkunde omvat de woning-, utiliteits- en industriebouw. Het gaat hierbij om zowel (her)ontwikkeling, nieuwbouw, renovatie als onderhoud. Onze opdrachtgevers in de bouwkunde zijn o.a.:

 • projectontwikkelaars
 • projectmanagementbureaus
 • architecten- en ingenieursbureaus
 • constructiebureaus
 • aannemersbedrijven
 • woningbouwverenigingen
 • gemeentes

 • De vraag vanuit onze opdrachtgevers betreft functies voor de gehele duur van een project, voor een vast dienstverband, evenals korte termijn onderdelen van opdrachten. CADpeople™ bemiddelt voor deze opdrachtgevers onder andere in een groot aantal functies waaronder die van Tekenaar/Ontwerper, Calculator, Werkvoorbereider, Opzichter, (assistent)Uitvoerder, Projectleider en Bedrijfsleider.

  Werktuigbouwkunde

  CADpeople™ heeft projecten en specialisten binnen het vakgebied Werktuigbouwkunde. Het vakgebied werktuigbouwkunde omvat de semiconductor-, medische-, verpakkings- voedings-middelen-, proces-, vliegtuig-, automobiel en landbouwindustrie, apparatenbouw, staalbouw, gevelbouw, stempel- en matrijzen en de on- en offshore branche. Onze opdrachtgevers in de werktuigbouwkunde zijn bijvoorbeeld:

 • machinefabrieken
 • toeleveranciers
 • ingenieursbureaus
 • (semi)overheid
 • productiebedrijven

 • De vraag vanuit onze opdrachtgevers betreft functies voor de gehele duur van een project, voor een vast dienstverband, evenals korte termijn onderdelen van opdrachten. CADpeople™ bemiddelt voor deze opdrachtgevers in een groot aantal functies waaronder die van Tekenaar/Constructeur, Projectleider, Calculator, Werkvoorbereider, Inkoper, Verkoper en Proces-, Productie- , Service en Sales Engineer.

  Ondergrondse infrastructuur

  Het vakgebied Ondergrondse Infra is een groot en belangrijk onderdeel van de Civiele Techniek discipline. Het vakgebied gaat gemoeid met ondergrondse kabel- en leidingsystemen. Hieronder vallen allerlei producten voor de afvoer van regen- en rioolwater, dan wel de toevoer van water en gas. In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan telefoonlijnen en leidingen voor water, elektriciteit, gas en olie onder de grond. De overheid heeft regels gemaakt om schade aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te verminderen. De ondergrondse infra specialisten van CADpeople™ hebben veel te maken met de WION, Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Infra, die gravers verplicht tot het melden van elke ‘mechanische grondroering’, grondbewerking, waaronder het leggen van kabels. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en melden bij het Kadaster. De vraag vanuit onze opdrachtgevers betreft functies voor de gehele duur van een project, voor een vast dienstverband, evenals korte termijn onderdelen van opdrachten. CADpeople™ bemiddelt voor deze opdrachtgevers in een groot aantal functies waaronder die van Tekenaar/Constructeur, Projectleider, Calculator, Werkvoorbereider en Landmeter.

  Verkeerstechniek

  CADpeople™ heeft projecten en specialisten binnen het vakgebied Verkeerstechniek. Het vakgebied Verkeerstechniek omvat het ontwerp, de installatie en het onderhoud van verkeersmaatregelen en verkeer-gerelateerde techniek en planning. Onze opdrachtgevers in de verkeerstechniek zijn bijvoorbeeld:

 • (rijks)overheid
 • gemeenten
 • wegenbouwbedrijven

 • De vraag vanuit onze opdrachtgevers betreft functies voor de gehele duur van een project, voor een vast dienstverband, evenals korte termijn onderdelen van opdrachten. CADpeople™ bemiddelt voor deze opdrachtgevers in een groot aantal functies waaronder die van Projectleider en -manager, Adviseur, Engineer, Technicus, Tekenaar, Calculator, Werkvoorbereider, Uitvoerder, bedrijfsleider en Verkeerskundige.

  Telecommunicatie

  CADpeople™ heeft projecten en specialisten binnen het vakgebied Telecommunicatie. Het vakgebied Telecommunicatie omvat de planning, aanleg en onderhoud van techniek en toepassingen op het gebied van mobiele telefonie, vaste telefonie en data / ICT. Veel van de werkzaamheden hebben te maken met glasvezel netwerken en Fiber to the Home. Onze opdrachtgevers in de telecommunicatie zijn bijvoorbeeld:

 • telecom bedrijven
 • ingenieursbureaus
 • glasvezel bedrijven
 • installateurs
 • overheidsinstellingen o.a. gemeenten, ziekenhuizen, scholen en andere instellingen

 • In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan telefoonlijnen en leidingen voor water, elektriciteit, gas en olie onder de grond. De overheid heeft regels gemaakt om schade aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te verminderen. De ondergrondse infra specialisten van CADpeople™ hebben veel te maken met de WION, Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Infra, die gravers verplicht tot het melden van elke ‘mechanische grondroering’, grondbewerking, waaronder het leggen van kabels. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en melden bij het Kadaster. De vraag vanuit onze opdrachtgevers betreft functies voor de gehele duur van een project, voor een vast dienstverband, evenals korte termijn onderdelen van opdrachten. CADpeople™ bemiddelt voor deze opdrachtgevers in een groot aantal functies waaronder die van Landmeter, Glasvezel specialist, Projectleider en -manager, Adviseur, Engineer, Technicus, Tekenaar, Calculator, Werkvoorbereider, Uitvoerder en Bedrijfsleider.

  Overheid en Nuts

  CADpeople™ heeft projecten en specialisten binnen het vakgebied Overheid en Nuts. Het vakgebied Overheid en Nuts omvat het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van Nuts netwerken zoals electriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening, evenals de afvoer van regen- en rioolwater. Onze opdrachtgevers in de Overheid en Nuts zijn voornamelijk overheidsinstanties en nutsbedrijven. De vraag vanuit onze opdrachtgevers betreft functies voor de gehele duur van een project, voor een vast dienstverband, evenals korte termijn onderdelen van opdrachten. CADpeople™ bemiddelt voor deze opdrachtgevers in een groot aantal CAD en GIS functies waaronder die van Projectleider en -manager, Adviseur, Engineer, Landmeter, Technicus, Tekenaar, Calculator, Werkvoorbereider, Uitvoerder en Bedrijfsleider.

  Installatietechniek

  CADpeople™ heeft projecten en specialisten binnen het vakgebied Installatietechniek. Het vakgebied Installatietechniek omvat de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties binnen de industrie, woning- en utiliteitsbouw. Onze opdrachtgevers in de installatietechniek zijn bijvoorbeeld:

 • ingenieursbureaus
 • installateurs
 • overheidsinstellingen o.a. gemeenten, ziekenhuizen, scholen en andere instellingen

 • De vraag vanuit onze opdrachtgevers betreft functies voor de gehele duur van een project, voor een vast dienstverband, evenals korte termijn onderdelen van opdrachten. CADpeople™ bemiddelt voor deze opdrachtgevers in een groot aantal functies waaronder die van Projectleider en -manager, Adviseur, Engineer, Technicus, Tekenaar, Calculator, Werkvoorbereider, Uitvoerder en Bedrijfsleider.

  Trots & Tevreden